EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

Jednym z najważniejszych elementów budujących kulturę organizacyjną jest styl porozumiewania się pracowników, czyli efektywna komunikacja. Sposób w jaki członkowie organizacji komunikują się między sobą buduje zaufanie i współpracę, lub wprost przeciwnie, prowadzi do konfliktów, czego efektem może być spadek wydajności pracy, stres oraz pogorszenie atmosfery.
Pracownicy, którzy potrafią skutecznie przekazywać informacje i budować pozytywne relacje z innymi ludźmi mogą stać się jednym z najcenniejszych zasobów w firmie.
Podstawowym celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych.

Zakres szkolenia:
   • Znaczenie komunikacji i jej wpływ na dobrą współpracę w zespole
   • Czynniki decydujące o efektywności komunikacji 
   • Komunikacja perswazyjna – czyli jak mówić aby inni nas słuchali
   • Techniki słuchania, analizowania komunikatów i odczytywania intencji rozmówców
   • Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej
   • Konflikty w organizacji 
   • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w organizacji
   • Asertywna postawa w procesie komunikacji 
Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, zespołów,  pracowników działów personalnych oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.