NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI

Uczestnicy szkolenia wzbogacą się o praktyczną wiedzę psychologiczną z zakresu zarządzania pracownikami. Ponadto, będą mieli możliwość pracy nad rozwojem kompetencji niezbędnych w roli inspirującego przywódcy. Efektem szkolenia będzie nabycie umiejętności wydobywania i rozwijania potencjału swoich podwładnych oraz wzmocnienie własnego wizerunku jako efektywnego przywódcy. Szkolenie obejmuje prezentację zagadnień teoretycznych oraz możliwości wdrożenia zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w różnych obszarach własnej pracy.

Zakres szkolenia:
    • Istota przywództwa
    • Style i kompetencje przywódców
    • Personal branding
    • Inteligencja emocjonalna i społeczna
    • Psychologia motywacji
    • Proces grupowy a budowanie i kierowanie zespołem
    • Rola przywódcy w zarządzaniu konfliktami
    • Narzędzia i metody rozwiązywania problemów
    • Dialog motywacyjny w sytuacjach kryzysowych
    • Potencjał i potrzeby pracowników
    • Zarządzanie zmianą
Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.