TRENING INTERPERSONALNY DLA ZESPOŁÓW

Praca zespołowa przekłada się zazwyczaj na większą efektywność pracowników i osiąganie lepszych wyników przez organizację. Z tego powodu wiele firm decyduje się na wdrożenie takiego modelu pracy. Aby osiągać satysfakcjonujące efekty niezbędna jest jednak dbałość o autentyczne i transparentne relacje panujące w danym zespole. Wypracowanie ich umożliwia zespołowy trening interpersonalny. Jego celem jest intensywny rozwój osobisty poprzez doświadczenie przebywania wśród innych ludzi, a w konsekwencji budowanie satysfakcjonujących relacji. 

Zakres szkolenia:
    • Budowanie zespołu
    • Role zespołowe
    • Wzmacnianie pracy zespołowej
    • Proces grupowy
    • Poszerzenie samoświadomości własnych zasobów i ograniczeń
    • Zrozumienie swoich nawyków i schematów zachowań
    • Rola emocji, otwartości i zaufania w grupie
    • Umiejętność komunikowania się z innymi członkami zespołu
    • Zdolność wyrażania własnych potrzeb
    • Wzmacnianie pewności siebie i samoakceptacji
    • Nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej
    • Rola akceptacji innych
    • Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z współpracownikami
Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób wspólnie współpracujących ze sobą, które chcą poprawić jakość panujących w danej grupie relacji oraz do nowo powstających zespołów.