WEWNĘTRZNE BUDOWANIE MARKI PRACODAWCY

Kształtowanie wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy jest w obecnych czasach niezbędnym elementem strategii świadomych i odpowiedzialnych organizacji. Wdrożenie działań z zakresu employer brandingu przekłada się na obustronne korzyści – zarówno dla pracodawcy jak i pracowników. Wpływa nie tylko na postrzeganie firmy, ale również na satysfakcję, zaangażowanie czy lojalność pracowników, co z kolei przekłada się na efektywność przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat roli wewnętrznego employer brandingu oraz nabędą umiejętności budowania atrakcyjnego i realistycznego wizerunku pracodawcy. 

Zakres szkolenia:
    • Znaczenie employer brandingu
    • Kultura organizacyjna
    • Rola wartości firmy
    • Komunikacja wewnętrzna
    • Satysfakcja, motywacja i zaangażowanie pracowników
    • Rozwój pracowników
    • Zarządzanie talentami
    • Onboarding i outplacement
Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, pracowników działów personalnych oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.