ZARZĄDZANIE POKOLENIAMI I RÓŻNORODNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW

Różnorodny zespół stanowi zarówno olbrzymi potencjał, jaki i wyzwanie. Zarządzanie różnorodnością oznacza dostrzeganie różnic pomiędzy ludźmi w organizacji i świadome rozwijanie i wykorzystywanie ich potencjału. 

Efektywne zarządzanie różnorodnością nie tylko zwiększa poziom zaangażowania i motywacji pracowników, ale przenika wszystkie obszary aktywności firmy. Przyczynia się także do poprawy wizerunku i reputacji organizacji, co z kolei przekłada się na współpracę z partnerami biznesowymi, jak również na ostateczne decyzje zakupowe klientów. 

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat budowania skutecznych zespołów oraz efektywnego wykorzystywania różnorodności dla osiągania celów biznesowych firmy.

Zakres szkolenia:
   • Charakterystyka pokoleń 
   • Budowanie otwartości i zaufania w różnorodnym zespole
   • Wpływ różnorodności na efektywność zespołu
   • Różnice w podejściu do celów i zadań – jak zorganizować pracę w różnorodnym zespole
   • Jak motywować i angażować różnorodny zespół?
   • Trudne sytuacje i konflikty w zespole
   • Przeciwdziałanie syndromowi myślenia grupowego
   • Budowane przewagi konkurencyjnej dzięki różnorodności zespołu
   • Zwiększenie efektywności zespołu dzięki maksymalizacji szans
Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, pracowników działów personalnych oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.