ZARZĄDZANIE STRESEM I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

Stres i wypalenie zawodowe dotyka pracowników każdego szczebla organizacji. Często okazuje się, że wielu z nich nie wie,  w jaki sposób stres oddziałuje na ich funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym. 

Szkolenie na temat metod radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z tymi zjawiskami, począwszy od przyczyn ich występowania, poprzez rozpoznanie, na metodach zapobiegania i powrotu do równowagi skończywszy. 

Zakres szkolenia:
   • Radzenie sobie ze stresem jako główna metoda zapobiegania wypaleniu zawodowemu
   • Analiza objawów stresu
   • Przyczyny i źródła stresu
   • Eliminacja źródeł stresu w pracy
   • Zarządzanie czasem i delegowanie zadań – jako jedna z metod radzenia sobie ze stresem
   • Rozwijanie osobistej odporności na sytuacje stresowe – techniki i metody
   • Czym jest wypalenie zawodowe
   • Rodzaje objawów wypalenia zawodowego – jak je rozpoznać?
Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, pracowników działów personalnych oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.